WSPÓLNOTA  MODLITEWNA INTRONIZACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SERCA PANA  JEZUSA  KRÓLA  KRÓLÓW I PANA PANUJĄCYCH

 

Intronizacja jest aktem wiary, wyznaniem i uznaniem Jezusa TYM, KIM jest.

Podmiotem INTRONIZACJI jest Jezus, Odwieczny Syn Boży w tajemnicy miłości Serca. Serce oznacza Osobę.

WYMIARY INTRONIZACJI: osobista, rodzinna, społeczna

INTRONIZACJA OSOBISTA- dokonuje się na modlitwie ukierunkowanej na Jezusa, na Jego MIŁOŚĆ.

INTRONIZACJA W RODZINIE -po uprzednim przygotowaniu dokonuje się w rodzinie, w domu.

INTRONIZACJA W WYMIARZE SPOŁECZNYM – to AKT KOŚCIOŁA  z udziałem władz świeckich, które podczas uroczystości kościelnej dają świadectwo swojej wiary w Jezusa, wyrażają gotowość życia społecznego jako cywilizacji MIŁOŚCI.

INTRONIZACJA NSPJ KRÓLA królów i Pana panujących odbyta w Głogowie we wszystkich PARAFIACH dnia 11 czerwca 2010 r. w sercu miasta na PLACU RATUSZOWYM.
Opiekun duchowy WSPÓLNOTY: ks. Proboszcz kan. Janusz Idzik

animator  Wspólnoty: Leokadia Karwat

zastępcy:  Krystyna Serafin, JózefBokota, Aleksandra Nowak.

Motto Wspólnoty, to wypowiedzenie:

„Zawsze się modlić i nigdy nie ustawać”.

WSPÓLNOTA INTRONIZACYJNA MODLI SIĘ REGULARNIE:

– pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w godz. 16.00 – 18.00 GŁOŚNA ADORACJA NSPJ.

– w pierwszy piątek miesiąca INDYWIDUALNA ADORACJA CZŁONKÓW WSPÓLNOTY i udział we Mszy św.

– modlitwy indywidualne z modlitewnika  „Do serca twego KRÓLU królów” opracowanego przez ks. Janusza Królikowskiego.

WSPÓLNOTY PARAFIALNE INTRONIZACYJNE NSPJ Z DEKANATÓW GŁOGOWSKICH ZGROMADZONE SĄ W OGÓLNOMIEJSKIM ZARZĄDZIE WSPÓLNOT  MODLITEWNYCH

Przewodniczącym Zarządu w/w WSPÓLNOT jest mgr inż Jerzy Tądel – Parafia św.  Klemensa.

Modlimy się wspólnie każdego roku poprzez:

– całodobowe adoracje NSPJ w miesiącu październiku  w poszczególnych Parafiach,

– skupienie modlitewne 6-cio godzinne połączone z Adoracja NSPJ i Mszą św, odbywa się każdego roku w dniu 1 na 2-gi luty w łączności z modlitewnym skupieniem WSPÓLNOT na Jasnej Górze.

JEZU JESTEŚ KRÓLEM, JEZU JESTEŚ MOIM KRÓLEM, DAJ MI POZNAĆ WOLĘ TWOJĄ PANIE OTO JESTEM….

Jesteśmy otwarci i zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy.