Tam, gdzie rodzi się Miłość

Pełnie niezapomnianych wzruszeń niedzielne popołudnie upłynęło w naszej parafialnej świątyni na kolędowaniu. W ławkach zasiedli słuchacze od przysłowiowych pięciu do stu pięciu lat, którzy z wielka przyjemnością słuchali i sami włączali się w radosne kolędowanie. Szczególnie w polskiej tradycji pozostaje żywe rodzinne śpiewanie kolęd i pastorałek i nawiązując do tego zwyczaju nikt nie szczędził wysiłku, by Panu Bogu zaśpiewać najpiękniej. W kościele zrobiło się cieplej i bardzo rodzinnie.

Za to, że swoimi talentami, które otrzymali od Pana Boga zechcieli się podzielić, dziękujemy:

  • wszystkim wykonawcom ze Szkoły Muzycznej i pani dyrektor Agnieszce Berest, ale w szczególności Dziecięcemu Zespołowi Skrzypcowemu pod opieką artystyczną pani B. Zacharzewskiej, Szkolnej Orkiestrze Smyczkowej, którą przygotowała do występu pani K. Kuczyńska oraz panu Markowi Stroińskiemu, który przygotował wspaniały występ młodych trębaczy: Marcina i Kacpra;
  • obecnemu z nami od lat chórowi Laudate Dominum;
  • i nowej grupie muzycznych entuzjastów pod kierunkiem ks. Mieczysława – zespołowi muzycznemu Mir, Mir

Jak zdrożonych wędrowców, tak zmarzniętych słuchaczy i artystów po skończonym koncercie ugościły słodyczami i gorącą herbatą panie z naszego Klubu Seniora.

Wszystkim nam niech Pan błogosławi w Nowym Roku, a najlepszym podsumowaniem niech będą słowa prowadzącej koncert pani Ewy Gąsiorek:

Ojcze Niebieski, powierzamy miniony rok Twojemu bezgranicznemu miłosierdziu, a nowy oddajemy pod opiekę twojej opatrzności. Prosimy pełni nadziei, aby Nowy Rok był dla nas i dla naszych bliskich rokiem Twojej łaski i dobroci