Powitanie nowego proboszcza oraz wydarzenie muzyczne

1 sierpnia podczas Mszy św. o godz. 18:00 odbyło się powitanie i wprowadzenie nowego proboszcza naszej parafii – ks. Andrzeja Skoblickiego. Wprowadzenia dokonał ks. dziekan kan. Stanisław Brasse a powitania dotychczasowy proboszcz – ks. kan. Janusz Idzik.
Po Mszy św. odbyło się wydarzenie muzyczne – na organach grał prof. dr hab. Bogusław Raba oraz odbył się występ zespołu ,,Ensemble Vox Imaginaria”, który wykonywał utwory muzyki średniowiecznej. Zespół to: Julietta Gonzalez-Springer (śpiew) i Ryszard Lubieniecki (portatyw organowy).