Pielgrzymka dzieci do Grodowca

W sobotę 29 maja grupa 28 dzieci wraz z Panią Katechetką ze Szkoły Podstawowej nr 14 wyruszyła rano otrzymawszy błogosławieństwo udzielone przez ks. Tadeusza z Parafii do Grodowca. To piękna tradycja, która została pobłogosławiona także sprzyjającą pogodą.

Resztę dopełniła Matka Boża do której wizerunku zmierzali pielgrzymi.