Wspomnienie Św. Barbary

Modlitwa za wstawiennictwem św. Barbary Święta Barbaro, któraś zostawiła Kościołowi świetlany przykład czystości i męstwa, wstaw się za nami do Boga, abyśmy przez Twoje zasługi otrzymali pomoc we wszystkich potrzebach oraz obronę we wszystkich niebezpieczeństwach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święta Barbaro, módl się za nami.  

Kontynuuj czytanie

Modlitwa o pokój

MODLITWA O POKÓJ (na motywach Listu do Efezjan] Panie Jezu Chryste, Ty, który jesteś naszym pokojem, Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość, Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi, Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości! Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas! Daj nam światłe oczy serca,...

Kontynuuj czytanie

Powitanie Proboszcza ks. Andrzeja Skoblickiego

W niedzielę, 2 sierpnia, podczas Mszy św. o godz. 11:00 parafianie powitali oficjalnie nowego proboszcza – ks. Andrzeja Skoblickiego. Odbyło się również przyrzeczenie nowo zawiązanej margaretki – siedmiu mężczyzn będzie codziennie modlić się za ks. proboszcza.

Kontynuuj czytanie