Klub Seniora im. św. Józefa

Klub Seniora im. św. Józefa działa przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Głogowie od 04.10.2012 r. Wspólnota została powołana przez ks. proboszcza Janusza Idzika. Miejscem spotkań jest salka katechetyczna obok kancelarii. Seniorzy spotykają się w pierwszy lub drugi czwartek miesiąca po Mszy Św. porannej (o terminie informujemy w ogłoszeniach parafialnych)....

Kontynuuj czytanie

Parafialny Zespół Caritas

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.Regulamin Caritasu w naszej Parafii obowiązuje jest dostosowany do przepisów Prawa Kanonicznego na mocy...

Kontynuuj czytanie

Wspólnota Róż Żywego Różańca

Nasza aktywność W każdą pierwszą niedzielę miesiąca zmiana tajemnic różańcowych podczas Mszy Św. o godz. 730. W każdym miesiącu Mszę Św. zamawiają wyznaczone Róże. Członkowie poszczególnych Róż podczas Mszy Św. czytają czytania, modlitwę wiernych, zbierają tacę, procesyjnie ofiarowywane są dary z modlitwą dziękczynną za otrzymane łaski od Pana: Chleb Świece ...

Kontynuuj czytanie

Droga Neokatechumenalna

„Jakąż radość i jaką nadzieję daje nam wasza obecność i wasza działalność! Przeżywanie i rozwijanie tego przebudzenia jest tym, co nazywacie formą katechumenatu pochrzcielnego, który będzie mógł odnowić w dzisiejszych wspólnotach chrześcijańskich te oznaki dojrzałości i pogłębienia, które w Kościele pierwotnym osiągano w okresie przygotowania do Chrztu” PAWEŁ VI, Do Wspólnot Neokatechumenalnych, Audiencja Generalna, 8 maja 1974; w: Notitiae 95-96, lipiec-sierpień 1974, s....

Kontynuuj czytanie