Seminarium Wiary 2023

Zgłoszenia:  e-mailowe pod adresem : seminariumwiary.glogow2023@gmail.com

Telefon kontaktowy, bądź Whatsapp : 530 134 669

(UWAGA, NIE PRZYJMUJEMY ZGŁOSZEŃ PRZEZ SMS)

 

Potwierdzeniem uczestnictwa  będzie wpłata na konto:

PKO BP  35 1020 3017 0000 2502 0600 6524

z dopiskiem „seminarium wiary oraz numer kontaktowy wpłacającego”

 

 

Przy zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, adres i nr telefonu.

Potwierdzeniem uczestnictwa  będzie wpłata na podane powyżej konto:

 

 

 Serdecznie zapraszamy