14 Niedziela C

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 14 NIEDZIELA, ROK C  03.07.2022

 

 1. Gościmy dzisiaj w naszej Parafii brata Wincentego misjonarza z Zakonu św. Franciszka, który chce podzielić się doświadczeniem misyjnym z Ameryki Południowej. Dziś także Bóg powołuje ludzi by nieśli Ewangelię na krańce świata. Po Mszy św. można spotkać się z Bratem przy głównym wejściu do Kościoła, otrzymać pamiątkę z misji czy też ją wesprzeć.
 1. Od 1 lipca obowiązuje wakacyjny porządek Mszy św.: w niedziele Msze św. odprawiane są o godz. 7.30; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00 i 20.00. W ciągu tygodnia Msze św. są o godz. 7.00      i 18.00. Zachęcamy do codziennego uczczenia Godziny Miłosierdzia o godz. 15.00, do modlitwy różańcowej o godz. 17.30 oraz uwielbienia Najdroższej Krwi Chrystusa. Okazja do spowiedzi podczas Mszy św. wieczornej.
 1. W jubileuszowym roku 50-lecia naszej diecezji z radością przyjęliśmy decyzję Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu ks. kan. Adriana Puta, proboszcza parafii konkatedralnej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze, biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Przyjmując z wdzięcznością decyzję Ojca Świętego, informujemy, że ks. kan. Adrian Put otrzyma święcenia biskupie w konkatedrze pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze w sobotę 13 sierpnia br. podczas Mszy św. o godz. 00. Polecamy biskupa nominata modlitwie całego Kościoła diecezjalnego, aby poprzez głoszenie słowa Bożego, udzielanie sakramentów świętych i posługę miłości towarzyszył ludowi Bożemu w prowadzeniu nowej ewangelizacji i budowaniu żywego Kościoła na naszych ziemiach.
 2. W przyszłą niedzielę zapraszamy o godz. 16.00 na miesięczną modlitwę Uwielbienia.
 1. Apostolat Maryjny organizuje dwudniową pielgrzymkę na Górę św. Anny, do Piekar Śląskich i Częstochowy w dniach 29-30 lipca. Zapisy u Pani Barbary Grab, tel. 782 279 286.
 2. Dziękujemy za ofiary złożone na rzecz remontu i konserwacji organów. Wpłaty z dopiskiem „Organy” można dokonywać na konto parafialne: 55 1020 3017 0000 2902 0136 8398.  Obecnie posiadamy 2650 zł z potrzebnych 35 000 PLN.
 3. Dziękujemy także za ofiary składane na rzecz naszej Parafii w formie przelewu bankowego z dopiskiem „Nasza świątynia”, bądź składane na tacę. Bóg zapłać.
 4. Pragniemy przypomnieć, że bez konsultacji z Parafią nie można występować w jej imieniu. W ostatnim czasie ktoś wywiesił na słupach ogłoszeniowych, bez wiedzy Parafii, plakaty z naszymi danymi. Jeśli ktoś pragnie wywieszać plakaty, winien skonsultować to z Parafią, następnie zwrócić się z prośbą do Miejskiego Ośrodka Kultury, który jest dysponentem słupów ogłoszeniowych oraz uiścić opłatę. To Ośrodek Kultury jest uprawniony do wywieszania informacji w mieście. Dziękujemy za zrozumienie.
 5. 11 lipca (poniedziałek) o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Jedności Robotniczej 15 odbędzie się spotkanie z Bp Marianem Buczkiem i prof. Włodzimierzem Osadczym, połączone z promocją książki „Biskup polski na Siczy Kozackiej”.
 6. Pamiętajmy, że w miejscach sakralnych obowiązuje strój godny, a nie swobodny.
 7. Życzymy wszystkim dobrego i błogosławionego tygodnia odpoczynku i pracy.