Rycerstwo św. Michała Archanioła

Zadaniem Rycerstwa jest wynagrodzenie Bogu za grzechy ludzkości, wypraszanie nawrócenia grzesznikom oraz codzienne odmawianie prostego egzorcyzmu, celem odpędzania złych duchów od siebie, Kościoła i całego świata, a zwłaszcza od kuszonych i zniewolonych przez Szatana. Patronem Rycerstwa jest św. Michał Archanioł.

Statut Ruchu Apostolskiego Rycerstwa św. Michała Archanioła

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony, Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać; nowymi językami mówić będą: węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, iż ci odzyskają zdrowie.” (Mk 16,15-18).

Walczmy z Szatanem !

Dostojna Królowo Niebios, Najwyższa Pani Aniołów,
któraś od początku otrzymała moc i posłannictwo zdeptania głowy szatana,
prosimy Cię pokornie, ześlij Twoje święte Zastępy,
aby pod Twoimi rozkazami i przez Twoją moc,
ścigały piekielne duchy, wszędzie je zwalczały,
unieszkodliwiały ich poczynania i strąciły je z powrotem w przepaść.
Któż jak Bóg! Święci Aniołowie i Archaniołowie,
brońcie nas, ochraniajcie nas!
O czuła Matko, Ty jesteś i Ty pozostaniesz na zawsze
całą naszą miłością i nadzieją.
Amen.

(Za zgodą Kurii Diec. Warszawko – Praskiej z dnia 20.04.1994 r. nr 578/K/94)

Zapraszamy na spotkania modlitewne w każdy I wtorek miesiąca. Zaczynamy wspólną Eucharystią godz. 18:00 następnie w dalszej części Adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z modlitwami za wstawiennictwem św. Michała Archanioła. Cotygodniowo w każdy wtorek o godz. 17:25 przed Mszą Świętą spotykamy się na Koronce do 9-ciu  Chórów Anielskich .

Któż Jak Bóg!