Zapraszamy

Wspólnota spotyka się raz

w miesiącu na modlitwie,

która jest odwzorowaniem

codziennej modlitwy

wieczornej w Medugorje.

Składa się ona z dwóch

Różańców odmawianych

godzinę przed Mszą św.

(u nas o godz. 17.00),

następnie uczestniczy się

w Ofierze Mszy Świętej,

po której jest Adoracja

Najświętszego Sakramentu

i Różaniec z rozważaniami.