Powitanie nowego proboszcza oraz wydarzenie muzyczne