Muzyka w czasie liturgii sakramentu małżeństwa

Wykonywane są tylko pieśni zgodne z przepisami liturgicznymi, odpowiednie dla sakralnego miejsca.
Niedozwolone są piosenki o charakterze świeckim (muzyka filmowa, rozrywkowa itd.).
W śpiewach należy zachować charakter okresów takich jak Adwent i Wielki Post.
Możliwa jest współpraca z wokalistami i instrumentalistami, po wcześniejszym ustaleniu repertuaru.

 

Propozycja oprawy ślubnej:

Rozpoczęcie: muzyka organowa – fanfary
Pieśń na wejście: Bóg jest miłością
Przygotowanie darów: Przykazanie nowe
Komunia św: O Panie, Ty nam dajesz
Uwielbienie: Dzięki, o Panie lub improwizacja organowa
Zakończenie: Ubi caritas
F. Mendelssohn Bartholdy – Marsz weselny

 

Inne propozycje po uzgodnieniu:

PIEŚNI NA WEJŚCIE
Antyfona z Mszału Rzymskiego sugeruje: prośbę o Opatrzność Bożą, o łaskę, o wsparcie, o błogosławieństwo Boga za dobroć i miłosierdzie. Także pieśni z przygotowania darów.

 • Boże, w dobroci
 • Boże, zmiłuj się nad nami
 • Bóg nad swym ludem
 • Być bliżej Ciebie chcę
 • Głoś imię Pana
 • Jesteśmy piękni, Twoim pięknem Panie
 • Jezus, najwyższe Imię
 • Kochajmy Pana
 • Kto się w opiekę
 • Misericordias Domini (H. J. Botor)
 • Oto jest dzień
 • Ojcze z niebios
 • Pan mój, Wódz i Pasterz
 • Pod Twą obronę
 • Ubi caritas
 • Za rękę weź mnie Panie

PIEŚNI NA PRZYGOTOWANIE DARÓW
Śpiewy mówiące o miłości Boga i bliźniego, pieśni do Ducha Świętego.

 • Bóg jest miłością, miejcie odwagę
 • Bóg jest miłością, zbawieniem darzy
 • Duchu miłości
 • Gdzie miłość wzajemna
 • Niechaj z nami będzie Pan
 • Ofiaruję Tobie, Panie mój
 • Przykazanie nowe
 • Wszystko Tobie oddać pragnę
 • Zjednoczeni w Duchu

PIEŚNI NA KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ
Pieśni eucharystyczne. Mszał Rzymski przewiduje trzy antyfony o szerokiej tematyce. Także pieśni okresowe, podczas Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy.

 • Ja wiem, w kogo ja wierzę
 • Jeden chleb
 • Jezusa ukrytego
 • O Panie, Ty nam dajesz
 • Pan Jezus już się zbliża
 • Panie dobry jak chleb
 • Skosztujcie i zobaczcie
 • Zbliżam się w pokorze

PIEŚNI NA UWIELBIENIE
Także niewykorzystane pieśni z przygotowania darów.

 • Będę śpiewał Tobie
 • Dziękczynne pieśni śpiewajmy
 • Dzięki, o Panie
 • Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
 • Dziękujmy Mu za miłość
 • Laudate Dominum
 • Pan jest mocą
 • Wielbić Pana chcę

PIEŚNI NA ZAKOŃCZENIE
Warto rozważyć pieśni wyrażające prośby o wstawiennictwo Maryi u Jezusa i powierzenie się Jej Matczynej opiece. Także pieśni z propozycji na wejście i przygotowanie darów.

 • Błogosław Panie, nas
 • Cześć Maryi, cześć i chwała
 • Daj mi Jezusa, o Matko moja
 • Do Ciebie, Matko
 • Gdy klęczę przed Tobą
 • Maryjo, ja Twe dziecię
 • Panie Jezu Chryste
 • Panie, tu do Twych stóp
 • Pobłogosław Jezu drogi
 • Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico!