Rodzice, którzy pragną ochrzcić swoje dziecko tzn. zanurzyć je w dziele Zbawczym – Śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, powinni przygotować wszelkie dokumenty i miesiąc przed planowanym dniem chrztu zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu dokonania formalności:

Przy zapisywaniu dziecka do chrztu należy przedstawić:

 • Akt urodzenia dziecka z USC (oryginał)
 • Podajemy dane rodziców: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania oraz przedstawiamy świadectwo ślubu kościelnego rodziców, jeśli odbył się w innej parafii
 • Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych o tym, że mogą pełnić tę funkcj (na zaświadczeniu należy zaznaczyć, że kandydat na rodzica chrzestnego przyjął sakrament bierzmowania),
 • Podajemy dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania
 • Chrzestnymi nie mogą być osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania 
 • Zgodę na chrzest z parafii zamieszkania rodziców, jeśli nie zamieszkują na terenie parafii chrztu św.
 • Świadectwo odbytych nauk chrzcielnych rodziców i chrzestnych; jeśli jest to pierwsze dziecko rodziców i chrzestnych – należy uczestniczyć w dowolnej parafii w naukach przed chrztem św.
 • W naszej diecezji zgodnie z wolą ks. Biskupa Diecezjalnego, takie nauki odbywa się tylko raz w życiu
 • Chrzestnym/ą może być osoba, która ukończyła 16 lat, jest osobą wierzącą i praktykującą, po Bierzmowaniu;
 • Nie może być chrzestnym/ą osoba, która z jakiegoś powodu nie może przyjmować na stałe Komunii św.: np. żyje w konkubinacie lub ma tylko ślub cywilny albo żyje w wolnym związku (partnerzy)

Przed chrztem dziecka:

 1. Rodzice i chrzestni uczestniczą naukach przed chrztem, jeśli jest to ich pierwszy chrzest w tej funkcji (w naszej Parafii: zawsze w II tygodniu miesiąca – piątek i sobota po Mszy św. wieczornej)
 2. Rodzice zgłaszają się ze wszystkimi dokumentami do kancelarii parafialnej.
 3. Rodzice składają ofiarę na potrzeby parafii w kancelarii

Przygotowanie rodziców i chrzestnych:

 1. Rodzice lub chrzestni przygotowują białą szatę oraz świecę chrzcielną
 2. Rodzice i chrzestni przystępują do spowiedzi przed chrztem św. i przyjmują Komunię świętą w intencji dziecka

Nauki przed chrztem świętym w Głogowie dla rodziców i chrzestnych (pierwszy raz w tej funkcji) wg Parafii:

 1. II tydzień miesiąca – piątek i sobota po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 – Parafia Miłosierdzia Bożego
 2. Przed III niedzielą miesiąca – piątek i sobota po Mszy św. wieczornej – Parafia św. Mikołaja
 3. IV tydzień miesiąca – piątek i sobota po Mszy św. wieczornej – Parafia św. Klemensa
 4. I – II – III sobota miesiąca po Mszy św. wieczornej – Parafia św. Maksymiliana
 5. II – III – IV piątek miesiąca – Parafia N.M. P. Królowej Polski