Rodzice, którzy pragną ochrzcić swoje dziecko tzn. zanurzyć je w dziele Zbawczym – Śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, powinni przygotować wszelkie dokumenty i miesiąc przed planowanym dniem chrztu zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu dokonania formalności:

Przy zapisywaniu dziecka do chrztu należy przedstawić:

 • Akt urodzenia dziecka z USC (oryginał),
 • Podajemy dane rodziców: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania oraz przedstawiamy świadectwo ślubu kościelnego rodziców, jeśli odbył się w innej parafii,
 • Zaświadczenia od rodziców chrzestnych o tym, że mogą pełnić tę funkcję, jeśli zamieszkują poza tutejszą parafią (z zaznaczonym bierzmowaniem), podajemy dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania.
 • Zgodę na chrzest z parafii zamieszkania rodziców, jeśli nie zamieszkują na terenie tutejszej parafii.
 • Świadectwo odbytych nauk chrzcielnych rodziców
  i chrzestnych

Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, jest po sakramencie bierzmowania, jest osobą wierzącą i praktykującą. Nie może być rodzicem chrzestnym osoba, która nie spełnia wszystkich powyższych warunków oraz osoba, która żyje w konkubinacie lub ma tylko ślub cywilny albo żyje w wolnym związku (partnerzy).

Przed chrztem dziecka:

 1. Rodzice i chrzestni uczestniczą naukach przed chrztem (nowy termin nauk: zawsze w II tygodniu miesiąca – piątek i sobota po Mszy św. wieczornej)
 2. Zgłaszają się ze wszystkimi dokumentami do kancelarii parafialnej.
 3. Rodzice składają ofiarę na potrzeby parafii w kancelarii
 4. Rodzice lub chrzestni przygotowują białą szatę oraz świecę chrzcielną
 5. Rodzice i chrzestni przystępują do spowiedzi przed chrztem i przyjmują Komunię świętą w intencji dziecka

Nauki przed chrztem świętym w Głogowie dla rodziców i chrzestnych (pierwszy raz w tej funkcji) wg Parafii:

 1. II tydzień miesiąca – piątek i sobota po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 – Parafia Miłosierdzia Bożego
 2. Przed III niedzielą miesiąca – piątek i sobota po Mszy św. wieczornej – Parafia św. Mikołaja
 3. IV tydzień miesiąca – piątek i sobota po Mszy św. wieczornej – Parafia św. Klemensa
 4. I – II – III sobota miesiąca po Mszy św. wieczornej – Parafia św. Maksymiliana
 5. II – III – IV piątek miesiąca – Parafia N.M. P. Królowej Polski