Przygotowanie

do I Komunii Świętej w roku 2021/2022

 

Aktualne informacje

 

 •  W naszej Parafii opieką duszpasterską objęte są dwie Szkoły Podstawowe: SP 3 oraz SP 14
 • Od lat obie szkoły miały swoje stałe terminy I Komunii św.: SP 3 o godz. 9.00 natomiast SP 14 o godz. 11.00
 • Termin I Komunii św. ustalony jest w Głogowie dla naszej Parafii na II niedzielę maja tzn. że w roku 2022 będzie to 8 maja
 • Czas pandemii uniemożliwił zachowanie tego harmonogramu i u roku 2021 do I Komunii św. przystępowały dzieci klasami. Było to nowe doświadczenie, jednak odczucia były bardzo pozytywne, domowy klimat, brak tłumu oraz możliwość zaproszenia gości.
 • Planowanie terminu na rok 2022 wymaga roztropności i wzięcia pod uwagę wymuszonych przez przepisy państwowe ograniczeń. 
 • Nie wszyscy rodzice ze szkoły podstawowej nr 3 zaproponowali możliwe dla siebie rozwiązania. Na obecny moment sprawa wygląda następująco:
 • SP 14 – wszystkie klasy z tej szkoły chcą mieć uroczystość I Komunii św. wg swego stałego terminu tj. 8 maja o godz. 11.00
 • SP 3 – rodzice dzieci z klasy 3 d  pragną przyjąć termin 8 maja (niedziela) o godz. 13.00
 • SP 3 – rodzice dzieci z klasy 3 c zdecydowali się na termin 7 maja (sobota) o godz. 11.00
 • Dla dwóch pozostałych klas z SP 3 pozostaje zatem termin w niedzielę 8 maja o godz. 9.00 lub 7 maja (sobota) o godz. 9.00 lub 13.00
 • Proszę zauważyć, że w przypadku ograniczeń liczby osób mogących wejść do świątyni, pojawi się problem nawet dla rodziców dzieci, nie mówiąc o chrzestnych, rodzeństwie czy dziadkach. Jeśli bowiem będzie około 50 dzieci na jeden termin, to należy dodać do tego 100 rodziców – mamy zatem około 150 osób już w kościele. Trzeba pamiętać, że 150 osób w kościele były dopuszczone przy lekkich restrykcjach.
 • Proszę rozważyć zatem także możliwość organizacji uroczystości I Komunii św. dla jednej klasy w sobotę lub niedzielę. Naturalnie wybór terminu może być wg klucza chronologicznego tzn. wg zgłoszeń lub poprzez losowanie.

 

 

***

Należy pobrać zgłoszenie, wypełnić i oddać Pani Katechetce w szkole. Gdy dziecko jest ochrzczone w innej niż nasza Parafia, zgłoszenie oddajemy tylko ze świadectwem chrztu św. (Ad Sacra) pobrane z Parafii, gdzie dziecko zostało ochrzczone. 

 

Prosimy by zgłoszenia składać tylko u Pani Katechetki lub ks. Proboszcza.

Proszę nie podawać przez osoby trzecie!

 

POBIERZ ZGŁOSZENIE DZIECKA:

 

 

Rodzice dzieci ochrzczonych poza Parafią Miłosierdzia Bożego powinni dostarczyć świadectwo Chrztu św. „Ad Sacra” z Parafii Chrztu: dziękujemy

Uroczystości I Komunii Świętej w Głogowie

I niedziela maja – Parafia św. Mikołaja

II niedziela maja – Parafia Miłosierdzia Bożego

III niedziela maja – Parafia św. Maksymiliana

IV niedziela maja – Parafia N.M.P. Królowej Polski

 

Biały Tydzień – od 9 maja do 12 maja (poniedziałek do czwartku)

 

Pomoce dla rodziców i dzieci:

katechizm_dla_dzieci

KATECHIZM DLA KANDYDATÓW DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ                                                                        

 

***

Panie Katechetki przygotowujące dzieci do I Komunii Św.:

Szkoła Podstawowa nr 3 – mgr Aneta Skrobuła

Szkoła Podstawowa 14 – mgr Genowefa Drangiewicz

 

MODLITWY I PRAWDY WIARY DO NAUCZENIA –  DLA DZIECI KOMUNIJNYCH  

Prosimy rodziców w współuczestnictwo i inspirowanie dzieci w domu, aby mogły łatwo przyswoić i zrozumieć Prawdy Wiary.

Modlitwy na miesiąc wrzesień i październik:

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Wierzę w Boga…

10 Przykazań Bożych

2 Przykazania Miłości

Modlitwy na miesiąc listopad i grudzień

Główne Prawdy Wiary

5 Warunków Dobrej Spowiedzi

Uczynki miłosierne względem duszy

Uczynki miłosierne względem ciała

Modlitwy na miesiąc styczeń i luty

7 Sakramentów Świętych

7 Grzechów Głównych

Pod Twoją Obronę…

5 Przykazań Kościelnych

Modlitwy na miesiąc marzec i kwiecień

Akty wiary, nadziei miłości i żalu

Aniele Boży

Powtarzanie całego materiału