Przygotowanie

do I Komunii Świętej w roku 2022/2023

 

Aktualne informacje

 

Termin uroczystości I Komunii Św. – 14 maja 2023

 


Warunkiem dobrego przeżycia takiej uroczystości dla dziecka, jest dobre przygotowanie. Głównym jego nurtem jest prawdziwe życie chrześcijańskie w rodzinie, pełne ufności Bogu, modlitwy, bojaźni Bożej prowadzącej do mądrości.

Nauka religii i praca katechetyczna jest impulsem i drogowskazem w poznawaniu prawd wiary. Jak wiemy konieczne jest utrwalające wsparcie rodziców i bliskich, z którymi dziecko ma najwięcej kontaktu.

Prosimy bardzo, by rodzice wypełniali swoje zobowiązanie do wychowania dziecka we wierze, pomogli mu w nauce prawd wiary wyrażonych w Katechizmie, wsparli dziecko w przyswajaniu modlitw oraz przede wszystkim ich treści i znaczenia w szukaniu Boga. Brak takiego wsparcie jest „okradzeniem” dziecka z daru, który mu przysługuje.

Najłatwiejszą drogą by to osiągnąć jest po prostu zaproszenie dziecka do swojej drogi wiary, jako matki i ojca, do udziału w modlitwie, kulcie Bożym, pielęgnacji świąt chrześcijańskich, uczestnictwie w Adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy św.

Jeśli dziecko zobaczy, że rodzice ufają Bogu, klęczą codziennie przy modlitwie, to będzie chciało pójść tą drogą. Ten czas jest czasem napełnienia serca dziecka ufnością ku Bogu, zanim zacznie w okresie dojrzewania wszystko odrzucać, sprawdzać i szukać własnych odpowiedzi. Jeśli wtedy nie będzie się miało do czego odwołać patrząc na życie swojej rodziny, to pójdzie drogą pustki egzystencjalnej lub zagubienia się w świecie.

Rodzina, która modli się razem – pozostanie razem!

Szczęść Boże!

 

 

 

 

 

***

Należy pobrać zgłoszenie, wypełnić i oddać Pani Katechetce w szkole. Gdy dziecko jest ochrzczone w innej niż nasza Parafia, zgłoszenie oddajemy tylko ze świadectwem chrztu św. (Ad Sacra) pobrane z Parafii, gdzie dziecko zostało ochrzczone. 

 

Prosimy by zgłoszenia składać tylko u Pani Katechetki lub ks. Proboszcza.

Proszę nie podawać przez osoby trzecie!

 

POBIERZ ZGŁOSZENIE DZIECKA:

 

 

Rodzice dzieci ochrzczonych poza Parafią Miłosierdzia Bożego powinni dostarczyć świadectwo Chrztu św. „Ad Sacra” z Parafii Chrztu: dziękujemy

Uroczystości I Komunii Świętej w Głogowie

I niedziela maja – Parafia św. Mikołaja

II niedziela maja – Parafia Miłosierdzia Bożego

III niedziela maja – Parafia św. Maksymiliana

IV niedziela maja – Parafia N.M.P. Królowej Polski

 

Biały Tydzień – od 9 maja do 12 maja (poniedziałek do czwartku)

 

Pomoce dla rodziców i dzieci:

katechizm_dla_dzieci

KATECHIZM DLA KANDYDATÓW DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ                                                                        

 

***

Panie Katechetki przygotowujące dzieci do I Komunii Św.:

Szkoła Podstawowa nr 3 – mgr Aneta Skrobuła

Szkoła Podstawowa 14 – mgr Genowefa Drangiewicz

 

MODLITWY I PRAWDY WIARY DO NAUCZENIA –  DLA DZIECI KOMUNIJNYCH  

Prosimy rodziców w współuczestnictwo i inspirowanie dzieci w domu, aby mogły łatwo przyswoić i zrozumieć Prawdy Wiary.

Modlitwy na miesiąc wrzesień i październik:

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Wierzę w Boga…

10 Przykazań Bożych

2 Przykazania Miłości

Modlitwy na miesiąc listopad i grudzień

Główne Prawdy Wiary

5 Warunków Dobrej Spowiedzi

Uczynki miłosierne względem duszy

Uczynki miłosierne względem ciała

Modlitwy na miesiąc styczeń i luty

7 Sakramentów Świętych

7 Grzechów Głównych

Pod Twoją Obronę…

5 Przykazań Kościelnych

Modlitwy na miesiąc marzec i kwiecień

Akty wiary, nadziei miłości i żalu

Aniele Boży

Powtarzanie całego materiału