Apostolat Margaretka to ruch osób modlących się za kapłanów i osoby zakonne. Cele tej modlitwy pozostają niezmiernie proste i wypływają z wzajemnej troski wiernych o kapłana, a kapłana o osoby powierzone jego duszpasterskiej opiece. Ten wspaniały dar modlitwy może być także najlepszym sposobem okazania wdzięczności za otrzymane dobro czy wsparcie udzielone przez duchowną osobę, wyrazem jedności wspólnoty w wierze, która pragnie się troszczyć o siebie wzajemnie.

Nazwa „MARGARETKA” pochodzi od imienia Margaret O’Donnell, Kanadyjki, która w wieku 13 lat zaraziła się chorobą Heine-Medina i została w jej następstwie całkowicie sparaliżowana. Margaret szybko zrozumiała, że ta choroba była jej powołaniem i że może ofiarować swoje cierpienia modląc się we wszystkich intencjach, które jej powierzano, szczególnie jednak za parafię i kapłanów. Margaret zmarła w Wielki Piątek w wieku 40 lat, po 27 latach życia w cierpieniu, które wraz z modlitwą ofiarowała Bogu.

Profesor Louise Ward, która znała osobiście Margaret O’Donnell, 1 sierpnia 1981r. w Aylmer po powrocie z pielgrzymki do Medziugorje założyła ruch „MARGARETEK”, którego inspiracją było życie i modlitwa Margaret O’Donnell. Dlatego też nazwała ten ruch jej imieniem.

Nie bez powodu Apostaolat Margaretka kojarzy się z Medjugoriem. To tutaj Louise Ward zapoznała z ideą apostolatu ówczesnego proboszcza o. Jozo Zovko, tworząc dla niego Margaretkę. Świadectwo o. Jozo o mocy i znaczeniu tej modlitwy pomogło w szybszym rozszerzeniu się jej na cały świat.

Aby powstała Margaretka wystarczy, aby zebrała się grupa siedmiu osób, które przyjmą na siebie zobowiązanie modlitwy za konkretnego kapłana raz w tygodniu do końca życia. Inicjator powinien zgłosić się do parafialnego opiekuna, a więc do ks. Mieczysława, od którego otrzyma blankiety Margaretki. Jest to zewnętrzny znak przynależności do grupy. Margaretkę najlepiej ofiarować konkretnemu kapłanowi na przykład w dniu jego patrona lub w rocznicę przyjęcia przez niego święceń. To najpiękniejszy prezent. Każdy czas jest jednak dobry, by rozpocząć modlitwę i nie trzeba z tym szczególnie długo zwlekać.

Podczas Mszy Św. każdy z członków grupy składa Panu Bogu przyrzeczenie:
Jako członek Apostolatu Margaretka, przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie, uroczyście przyrzekam modlić się w intencji ks. (imię), w wybranym dniu tygodnia do końca jego życia. Tak mi dopomóż Boże w Trójcy Jedyny, Maryjo Matko Kościoła i wszyscy święci. Amen.

Ważne jest także, aby członkowie Margaretki uczestniczyli we wspólnej modlitwie, np. podczas cyklicznych spotkań oraz, aby pielęgnowali wzajemną więź duchową zarówno między sobą, jak i z kapłanem, np. poprzez wspólne uczestnictwo w pielgrzymkach, dniach skupienia czy Mszach Św.

Nie ma jednej wskazanej formy modlitwy. Raczej należy zwrócić uwagę, że w każdej tworzącej się Margaretce wszyscy jej członkowie powinni wspólnie ustalić, jaką formę wybierają. Może to być modlitwa różańcowa, koronka do Bożego Miłosierdzia lub koronka medjugoryjska. Tradycyjnie jest to modlitwa O Jezu Boski Pasterzu i np. cząstka różańca.

O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks. …(imię kapłana)…. uczyń Go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego zbawienia, dla którego na wszystkich ołtarzach uobecniasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu. Święty …(imię patrona) , którego imię nosi ks. …(imię kapłana)… Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem. Amen.

lub

Modlitwa za Kościół i kapłanów s. św. Faustyny Kowalskiej i koronka do Bożego Miłosierdzia

„O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz. Amen.” + koronka do Miłosierdzia Bożego.

Wszyscy członkowie Apostolatu Margaretka spotykają się w każdy PIERWSZY CZWARTEK miesiąca na Mszy Św. o godzinie 18.00. 

Apostolat Margaretka