Poradnia dla narzeczonych

Jest to miejsce w naszej parafii, do którego zgłaszają się pary przygotowujące się do sakramentu małżeństwa na ok. 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu. Spotkania są indywidualne z doradcą życia rodzinnego, po wcześniejszej wizycie w kancelarii parafialnej.

W poradni posługują doradcy życia rodzinnego, którzy, oprócz wyrażenia chęci pracy w poradni, muszą posiadać dyplom ukończenia Studium Nad Małżeństwem i Rodziną, mieć tzw. „Misję”, tj. okresowo odnawialne potwierdzenie Kurii Biskupiej o byciu doradcą.Uczestniczą także w spotkaniach i rekolekcjach organizowanych przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin. Jest to niezbędne, aby utrzymywać żywą więź z Kościołem Nauczającym, doskonalić swą wiedzę i umiejętności komunikacji, które są potrzebne w kontaktach z ludźmi,a także trwać w wierze i umacniać swoje powołanie.

Celem i zadaniem poradni jest przybliżenie tematyki związanej ze służbą miłości dającej życie, czyli małżeństwem i rodziną. Odbywają się trzy spotkania oparte na encyklice „Humanae Vitae” PawłaVI, podczas których można poszerzyć wiedzę na temat cech miłości małżeńskiej, a więc:

  • miłości na wskroś ludzkiej,
  • pełnej,
  • wiernej i wyłącznej,
  • oraz płodnej.

Kolejnym tematem poruszanym na spotkaniach jest także odpowiedzialność
za współmałżonka i nowe życie, a zatem zapoznanie się z metodami naturalnego planowania rodziny, m.in. metodą angielską, należącą do skutecznej metodyobjawowo – termicznej, rozpowszechnianą przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. Coraz częściej obserwuje się wśród małżeństw zainteresowanie naturalnymi metodami rozpoznawania płodności, które małżonkowie przyjmują jako styl życia, styl akceptujący płodność, prowadzący do szczęścia małżeńskiego i rodzinnego.

Słowa Jana Pawła II skierowane do rodzinpodczas Światowego Zgromadzenia Ruchu Focolarichw Rzymie3 maja 1989 r.: „Jesteście wezwani w sakramencie małżeństwa, aby jako mąż i żona stawać się rodzicami: ojcem i matką. Jaka to godność! Jakie powołanie! Jaka odpowiedzialność! Chciałbym użyć słów najwnikliwszych, aby wyrazić piękno tej godności i wielkości powołania, które staje się waszym udziałem z mocy Ducha, gdy jako <<jedno ciało>> wyrażacie gotowość rodzicielską i dajecie miejsce w waszym życiu nowemu człowiekowi. Nowym ludziom. Ten <<nowy>> będzie <<waszym dzieckiem>>: ciałem z ciałaikością z kości. Macie mu przekazać, to co macie najlepszego w ciele i w duszy”.

Poradnia dla małżeństw

Do poradni mogą zgłaszać się małżonkowie przeżywający kryzys
w małżeństwie, zmagający się z trudnościami w obszarze jakości dialogu ze współmałżonkiem i w chwili, gdy czują, że życie straciło sens…, ale również w sytuacjach, gdy chcą zapoznać się z naturalnymi metodami rozpoznawania płodności, powrotu płodności po porodzie czy płodności w okresie premeno pauzy.

„Droga miłości małżeńskiej

jest czasem trudna i wyboista,                         

a gdy małżeństwo przechodzi kryzys

staje się drogą krzyżową.

Jednak gdy jest przeżywana

w zjednoczeniu z Jezusem,

jest drogą do nieba”.[1]

Aby umówić się na spotkanie do Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego należy zadzwonić pod nr telefonu:

Doradcy życia rodzinnego pracujący w naszej poradni:

  1. Barbara Glos – tel. 791 869 878
  2. Lesława Kempiak – tel. 502 978 054

[1]http://zielonagora-emaus.sychar.org/