Wspólnota Róż Żywego Różańca

Nasza aktywność W każdą pierwszą niedzielę miesiąca zmiana tajemnic różańcowych podczas Mszy Św. o godz. 730. W każdym miesiącu Mszę Św. zamawiają wyznaczone Róże. Członkowie poszczególnych Róż podczas Mszy Św. czytają czytania, modlitwę wiernych, zbierają tacę, procesyjnie ofiarowywane są dary z modlitwą dziękczynną za otrzymane łaski od Pana: Chleb Świece ...

Kontynuuj czytanie