Matki w modlitwie

Ruch Mothers Prayers (Matki w Modlitwie) powstał w celu niesienia pomocy matkom pragnącym modlić się wspólnie za swoje dzieci i wnuki oraz udzielania im wsparcia, którego potrzebują. To mówi Pan: „Powstrzymaj głos swój od lamentu, a oczy twoje od łez, bo jest nagroda za twe trudy – wyrocznia Pana –...

Kontynuuj czytanie

Wspomnienie Św. Barbary

Modlitwa za wstawiennictwem św. Barbary Święta Barbaro, któraś zostawiła Kościołowi świetlany przykład czystości i męstwa, wstaw się za nami do Boga, abyśmy przez Twoje zasługi otrzymali pomoc we wszystkich potrzebach oraz obronę we wszystkich niebezpieczeństwach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święta Barbaro, módl się za nami.  

Kontynuuj czytanie